ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Όλγα-Τζόαν Κτενίδου
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
RESEARCH
INTERESTS

Τεχνική σεισμολογία, σεισμική επικινδυνότητα, ισχυρή εδαφική κίνηση, σχέσεις εξασθένισης, εδαφική ενίσχυση, σεισμολογικά δίκτυα, σεισμική μηχανική

EDUCATION

2018: Postgraduate Certificate in Higher Education, University of Greenwich
2018: Fellow of the UK Higher Education Academy
2010: Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
2008: Επισκέπτις μεταπτυχιακή φοιτήτρια, National Autonomous University of Mexico (UNAM)
2004: MSc in Soil Mechanics and Engineering Seismology, Imperial College London
2003: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΑΠΘ

CAREER

2016 – 2018: Senior lecturer, University of Greenwich – Department of Engineering Science,
2015 – 2016: Senior researcher, Helmholtz Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences
2011 – 2014: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Université Joseph Fourier – ISTerre, Grenoble
2013: Επισκέπτης ερευνήτρια, Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) – University of California at Berkeley
2010 – 2011: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, French Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN)

RESEARCH
ΕΠΙΛΕΓΕΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
  • Pikoulis E.-V., O.-J. Ktenidou, Psarakis E., Abrahamson N.A. (2020). ‘Stochastic modeling as a method of arriving at higher frequencies: An application to kappa estimation’ Stochastic modeling as a method of arriving at higher frequencies: An application to kappa estimation’. JGR Solid Earth 125(4) (https://doi.org/10.1029/2019JB018768)
  • Ktenidou O.-J., N. Abrahamson (2016). ‘Empirical estimation of high-frequency ground motion on hard rock’. Seismol. Res. Letts 87(6), pp. 1465-1478. (https://doi.org/10.1785/0220160075)
  • Ktenidou O.-J., F.J. Chávez-García, D. Raptakis and K.D. Pitilakis (2016). ‘Directional dependence of site effects observed near a basin edge at Aegion, Greece’. Bull. Earthq. Eng., 14(3), pp. 623-645. (https://doi.org/10.1007/s10518-015-9843-x)
  • Ktenidou O.-J., N. Abrahamson, S. Drouet, and F. Cotton (2015). ‘Understanding the physics of kappa (κ): Insights from a downhole array’. Geoph. J. Int., 203(1), pp. 678-691. (https://doi.org/10.1093/gji/ggv315)
  • Ktenidou O.-J., F. Cotton, N. Abrahamson, J.G. Anderson (2014). ‘Taxonomy of kappa: a review of definitions and estimation methods targeted to applications’. Seismol. Res. Letts 85(1), pp. 135-146. (https://doi.org/10.1785/0220130027)


ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:
https://www.researchgate.net/profile/Olga-Joan-Ktenidou 
https://scholar.google.fi/citations?user=NXTO0BsAAAAJ&hl=en 
ORCID 0000-0001-5206-5699: https://orcid.org/0000-0001-5206-5699 
Scopus Author ID 37054186200: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37054186200 
Web of Science Researcher ID AAI-1465-2020: https://publons.com/researcher/3479273/olga-joan-ktenidou/