ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σεισμολογικό Δίκτυο Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Το Σεισμολογικό Δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι εθνικής εμβέλειας και αποτελείται από τους σταθμούς που σημειώνονται στον χάρτη με κόκκινο τρίγωνο σε κάθε θέση.

 

Για περισσότερες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (NOA HL)