ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακολούθηση σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο τις τελευταίες 24 ώρες

Έρευνα

Seismology

Σεισμολογία

Tsunami

Τσουνάμι

Seismotectonics & Plate Tectonics

Σεισμοτεκτονική &
Τεκτονική Πλακών

Tectonic Geodesy

Τεκτονική Γεωδαισία

seis_herakleio

Γεωφυσική

Engineering Seismology

Τεχνική Σεισμολογία

Yπηρεσίες

Νέα

08.12.2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΣ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “LPUB-SAPS” κωδ. Έργου 3128
Περισσότερα
28.10.2021
Πρόσκληση συμμετοχής στο «Corinth Rift Laboratory School 2021»
Στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, εδώ και περίπου 30 χρόνια, διενεργείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι) που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Διαχρονικά, παρατηρούνται εφελκυστικές τάσεις με αποτέλεσμα ο Βόρειος και Νότιος Κορινθιακός Κόλπος να απομακρύνονται μέχρι 15 χιλιοστά ανά έτος, φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη αλλά και στην υφήλιο για περιοχές πέραν των τεκτονικών ορίων...
Περισσότερα