ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φορητό Δίκτυο

Το φορητό δίκτυο σεισμογράφων του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αποτελείται από σεισμογραφικούς σταθμούς οι οποίοι εγκαθίστανται προσωρινά σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη σεισμικότητα, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ανάλυση των σεισμικών ακολουθιών. Η τοποθέτησή τους βοηθά στον εντοπισμό μεγαλύτερου αριθμού σεισμικών γεγονότων μικρού μεγέθους με μεγαλύτερη ακρίβεια, και κατ’αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη βελτίωση της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας και του σεισμικού κινδύνου. Ένας πλήρης σταθμός αποτελείται από το σεισμόμετρο, τον ψηφιοποιητή, το router, ένα modem με sim card, αντένα GPS, μπαταρία κλειστού τύπου, έναν φορτιστή, πολύπριζο ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα καλώδια. Τα δεδομένα των προσωρινών σταθμών αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Γ.Ι. στο Θησείο, και βελτιώνουν τις λύσεις του αυτόματου συστήματος σεισμικής ανάλυσης, καθώς και τις επικαιροποιημένες λύσεις των αναλυτών.