ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενοποιημένο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο (Ε.Ε.Σ.Δ.)

Το Ενοποιημένο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο περιλαμβάνει σταθμούς από τα παρακάτω Σεισμολογικά Δίκτυα:

  • Του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, NOA HL 
  • Του Τομέα Γεωφυσικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, AUTH HT 
  • Του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας ,του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, NKUA HA 
  • Του Τομέα Γεωλογίας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, UPAT HP 
  • Του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, HMU HC