ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΣ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “LPUB-SAPS” κωδ. Έργου 3128

ΑΔΑ: Ω0ΕΡΟΡΕΙ-ΩΝ4
Φορέας έκδοσης: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3588
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΣ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “LPUB-SAPS” κωδ. Έργου 3128
Είδος Πράξης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ