ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Nίκος Καλλιγέρης
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Τηλέφωνο: 210 3490165
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παράκτια υδροδυναμική, παράκτιοι γεωκίνδυνοι, εκτίμησης επικινδυνότητας τσουνάμι, αποστολές πεδίου τσουνάμι, εργαστηριακά πειράματα στη ρευστομηχανική, μοντελοποίηση παράκτιων πλημμυρών, συντονισμός λιμένων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2017: Διδακτορικό δίπλωμα, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Southern California
2010: MSc in Environmental Engineering, Πολυτεχνείο Κρήτης
2005: MSc in Earthquake Engineering, Imperial College London
2004: ΒΕng in Civil Engineering, University of Brighton

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2017 – 2019: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Los Angeles (UCLA)

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

  • Kalligeris N., Kim Y., Lynett P.J. (2021). ‘Wave-induced shallow-water monopolar vortex: large-scale experiments’, J. Fluid Mech. 910(A17). (https://doi.org/10.1017/jfm.2020.980)
  • Kalligeris N., Smit P., Ludka B.C., Guza R.T., Gallien T.W. (2020). ‘Calibration and assessment of process-based numerical models for beach profile evolution in southern California’, Coast. Eng. 158, 103650. (https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2020.103650)
  • Kalligeris N., Skanavis V., Tavakkol S., Ayca A., Safty H.E., Lynett P., Synolakis, C.E. (2016). ‘Lagrangian flow measurements and observations of the 2015 Chilean tsunami in Ventura, CA’, Geophys. Res. Lett. 43(10), pp. 5217-5224. (https://doi.org/10.1002/2016GL068796)
  • Borrero J.C., Lynett P.J., Kalligeris N. (2015). ‘Tsunami currents in ports’, Phil. Trans. R. Soc. A. 373(10), pp. 20140372. (https://doi.org/10.1098/rsta.2014.0372)
  • Fritz H.M., Kalligeris N. (2008). ‘Ancestral heritage saves tribes during 1 April 2007 Solomon Islands tsunami’, Geophys. Res. Lett. 35(1), L01607. (https://doi.org/10.1029/2007GL031654)

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: 
https://scholar.google.fi/citations?hl=en&pli=1&user=5eLBYBEAAAAJ

ORCID 0000-0001-5198-2073: https://orcid.org/0000-0001-5198-2073
Scopus Author ID 23485587900: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23485587900

Web of Science Researcher ID X-7103-2018https://publons.com/researcher/1644852/nikos-kalligeris/

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://members.noa.gr/nkalligeris/en/index.html