ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Φαίδρα Γκίκα
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΛΕ
Τηλέφωνο: 210 3490152