ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Χρήστος Ευαγγελίδης
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
Telephone: 210 3490043
RESEARCH
INTERESTS

Σεισμολογικά δίκτυα και υπολογιστική σεισμολογία, Σεισμική τομογραφία, σεισμική ανισοτροπία, σεισμικός θόρυβο και παθητική σεισμική συμβολομετρία,  μέθοδοι σεισμικής οπισθοπροβολής, μελέτη σεισμικών πηγών, γεωδυναμική/γεωτεκτονική της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των ηφαιστείων της.

EDUCATION

2004: Διδακτορικό δίπλωμα στην Γεωφυσική/Σεισμολογία, University of Southampton, UK
2003: Επισκέπτης μεταπτυχιακός φοιτητής, Institute of Geophysics and Planetary Physics, Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego (United States)
2000: MSc Advanced Course in Geophysics, University of Durham, UK
1999: Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

CAREER

2016 – 2019: Εντεταλμένος Ερευνητής, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
2011 – 2015: Δόκιμος Ερευνητής, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
2007 – 2011: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
2004: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, National Oceanography Center, University of Southampton

RESEARCH

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • P. Evangelidis, N Triantafyllis, M Samios, K Boukouras, K Kontakos. et. al. (2021). Seismic Waveform Data from Greece and Cyprus: Integration, Archival, and Open Access, Seism. Res. Lett. doi:10.1785/0220200408
  • P. Evangelidis, Seismic anisotropy in the Hellenic subduction zone: Effects of slab segmentation and subslab mantle flow, Earth Planet. Sci. Lett., 480, doi: 10.1016/j.epsl.2017.10.003, 2017
  • P. Evangelidis, Imaging supershear rupture for the 2014 Mw 6.9 Northern Aegean earthquake by backprojection of strong motion waveforms, Geophys. Res. Lett., 42, doi:10.1002/2014GL062513, 2014
  • P. Evangelidis and N. S. Melis, Ambient Noise Levels in Greece as Recorded at the Hellenic Unified Seismic Network, Bull. Seism. Soc. Am, , 102, no. 6, doi:10.1785/0120110319, 2012.
  • P. Evangelidis, W.-T. Liang, N. S. Melis, K. I. Konstantinou, Shear wave anisotropy beneath the Aegean inferred from SKS splitting observations, J. Geophys. Res., 116, B04314, doi:10.1029/2010JB007884, 2011.


ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:

https://www.researchgate.net/profile/Christos-Evangelidis
https://scholar.google.fi/citations?hl=el&user=LE1hxd0AAAAJ
ORCID 0000-0001-8733-8984: https://orcid.org/0000-0001-8733-8984
Scopus Author ID 6506818587: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506818587
Web of Science Researcher ID AAE-3528-2019
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://members.noa.gr/cevan/en/