ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Αθανάσιος Γκανάς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο: 210 3490186
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ενεργός Τεκτονική, Γεωκίνδυνοι, Γεωλογική Τηλεπισκόπηση, Δορυφορική Παρατήρηση Γης, Παραμόρφωση, Σεισμοτεκτονική, Τεκτονική Γεωδαισία, GNSS, InSAR, Μεταφορά Τάσεων, Γεωλογία των Σεισμών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1997: Διδακτορικό Δίπλωμα University of Reading, Reading, U.K.  PhD in Remote Sensing-Image Processing
1990: Μεταπτυχιακό Ειδίκευσης στην Τεκτονική Γεωλογία Carleton University, Ottawa, Canada.  MSc (Research) in Structural Geology
1986: Πτυχίο Γεωλογίας ΕΚΠΑ.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2018: Επισκέπτης Καθηγητής στο ερευνητικό κέντρο GNSS  του Παν/μιου Wuhan, Κίνα
2018: Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας του Παν/μιου École Normale Supérieure, Παρίσι
2011-σήμερα: Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
2006-2011: Ερευνητής Β’ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
2007: Υπότροφος Fulbright στην Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) στο Menlo Park (Καλιφόρνια)
2004: Επισκέπτης ερευνητής στο INGV (Ρώμη).
2003-2006: Ερευνητής Γ’ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
2000-2003: Ερευνητής Δ’ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1997-2000: Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε (Έδρα Καλλιθέα Αττικής) Project Manager στο τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών.

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Briole, P., A. Ganas, P. Elias, D. Dimitrov, 2021. The GPS velocity field of the Aegean. New observations, contribution of the earthquakes, crustal blocks model, Geophysical Journal International, ggab089, https://doi.org/10.1093/gji/ggab089
  • Ganas, A., P. Elias, G. Bozionelos, G. Papathanassiou, A. Avallone, A. Papastergios, S. Valkaniotis, I. Parcharidis, P. Briole, 2016. Coseismic deformation, field observations and seismic fault of the 17 November 2015 M = 6.5, Lefkada Island, Greece earthquake, Tectonophysics, 687, 210-222, ISSN 0040-1951, http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2016.08.012  .
  • Ganas, A., and T. Parsons, 2009. Three-dimensional model of Hellenic Arc deformation and origin of the Cretan uplift, Journal Geophysical Research, 114, B06404, doi: 10.1029/2008JB005599.
  • Ganas, A, Pavlides, S, Karastathis, V., 2005. DEM-based morphometry of range-front escarpments in Attica, central Greece, and its relation to fault slip rates. Geomorphology, 65, 301–319.
  • Roberts, G. P. and Ganas, A., 2000.  Fault-slip directions in central and southern Greece measured from striated and corrugated fault planes: Comparison with focal mechanism and geodetic data. Journal of Geophysical Research, 105 (B10), p. 23,443 (1999JB900440) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/1999JB900440/epdf

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:
Scopus author ID 6603002871 : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603002871

Google Scholar https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=BnQ-uowAAAAJ

ORCID 0000-0002-1937-3283: https://orcid.org/0000-0002-1937-3283

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://members.noa.gr/aganas/en/resume.html