ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Iωάννης Μπασκούτας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 210 3490174