Χάρτης καταστρεπτικών σεισμών


Τοποθέτησε τον δείκτη σε κάθε επίκεντρο (κύκλος) ή στην πόλη (άστρο με το ίδιο χρώμα) όπου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες ζημιές για να δεις τα στοιχεία του αντίστοιχου σεισμού ή ενεργοποίησε το βέλος για τη λίστα των σεισμών και άλλες πληροφορίες
26 Sep 1932, 19:21, 40.50N 23.90E, depth=5km, M=7.0, Imax=X at Hierissos
8 Nov 1905, 22:06, 40.30N 24.40E, depth=5km, M=7.5, Imax=X at Athos
24 Jan 1912, 16:23, 38.10N 20.80E, depth=5km, M=6.8, Imax=X at Asprogerakas
12 Aug 1953, 09:24, 38.20N 20.60E, depth=5km, M=7.2, Imax=X+ at Argostoli
11 Aug 1904, 06:08, 37.70N 26.90E, depth=5km, M=6.9, Imax=X at Samos
5 Apr 1965, 03:13, 37.70N 22.00E, depth=34km, M=6.1, Imax=X at Apiditsa
13 Sep 1986, 17:41,  37.10N  22.20E, depth= 28km, M= 6.0, Imax= X at  Kalamata
30 Jul 1944, 04:01, 36.7N 22.5E, depth=5km, M=5.9, Imax=X at Kambos
14 Feb 1930, 18:38, 36.5N 24.5E, depth=130km, M=6.7, Imax=X at Aetania 26 Jun 1926, 19:47, 36.50N 27.50E, depth=100km, M=8.0, Imax=XI at Archangelos
11 Aug 1903, 11:05, 36.00N 23.00E, depth=80km, M=7.9, Imax=XI at Mitata