Ξένη Βιβλιογραφία


Τίτλος: Einfuhrung in die Erdbeben - und Vulkankunde Suditaliens

Συγγραφέας: Sieberg August

Δημοσίευση: Jena Verlag von Gustav Fischer, 1914 

Τίτλος: Vorlesungen uber Seismometrie

Συγγραφέας: Galitzin B. Furst

Δημοσίευση: Leipzig und Berlin: Druck und Verlag von B. G. Teubner 1914 

Τίτλος: A linear strain seismograph

Συγγραφέας: Hugo Benioff

Δημοσίευση: Reprinted from: Bulletin of the seismological society of America volume 25, number 4, October 1935 

Τίτλος: Elementary seismology

Συγγραφέας: Richter F. Charles

Δημοσίευση: San Francisco: W. H. Freeman and company 1958 

Τίτλος: Earthquakes - a primer

Συγγραφέας:Bolt A. Bruce

Δημοσίευση: San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978 

Τίτλος: Issues in urban earthquake risk

Συγγραφέας: Tucker E. Brian, Erdik Mustafa, Hwang N. Christina

Δημοσίευση: Kluwer Academic Publishers, 1994 

Τίτλος:The seismicity of Egypt, Arabia and the Red Sea - A historical review

Συγγραφέας: Ambraseys N. N., Melville C. P., Adams R. D.

Δημοσίευση: Cambridge University press, 1994 

Τίτλος: De Terraemotu

Συγγραφέας: Manetti Giannozzo, Scopelliti Carlo (μεταφ.)

Δημοσίευση: Roma: ENEA, 1983 

Τίτλος: Notice relative au montage et au reglage du seismographe Mainka

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Strasbourg: Insitut de physique du Globe


 

Τίτλος: Tsunami: progress in prediction, disaster prevention and warning

Συγγραφέας: Tsuchiya Yoshito, Shuto Nobuo

Δημοσίευση:Kluwer Academic Publishers, 1995 

Τίτλος: An introduction to the theory of seismology

Συγγραφέας: Bullen K. E.

Δημοσίευση: Cambridge University Press, 1963 

Τίτλος: Global tectonics and earthquake risk

Συγγραφέας: Lomnitz C.

Δημοσίευση: Netherlands: Elsevier 1974


 

Τίτλος: Earthquake interpretations

Συγγραφέας: Simon B. Ruth

Δημοσίευση: Colorado: Colorado School of Mines, 1969 

Τίτλος:Earthquake prediction

Συγγραφέας: Rikitake Tsunezi

Δημοσίευση: Netherlands: Elsevier 1976 

Τίτλος: An introduction to seismic interpretation

Συγγραφέας: McQuillin R., Bacon M., Barclay W.

Δημοσίευση: Graham & Trotman Limited 1979 

Τίτλος: Der Erdball seine Entwicklung und seine Krafte

Συγγραφέας: Sieberg August

Δημοσίευση: Eblingen und Munchen: Verlag von J. F. Schreiber 1984 

Τίτλος: Natural Hazards: State-of-the-art at the end of the Second Millennium

Συγγραφέας: Papadopoulos G.A., Murty T., Venkatesh S., Blong R.

Δημοσίευση: The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000 

Τίτλος: Seismic Waves

Συγγραφέας: Savarensky E., Petrosyan A.

Δημοσίευση: Moscow: Mir Publishers, 1975 

Τίτλος: Continental drift. International Geophysics Series - volume 3

Συγγραφέας: Runcorn S.K.

Δημοσίευση: GreatBritain: Academic Press, 1962 

Τίτλος:History of the Earth. An introduction to historical geology

Συγγραφέας:Kummel Bernhard

Δημοσίευση: United States of America: W.H. Freeman and Company, 1961 

Τίτλος: The Physical Constitution of the Earth

Συγγραφέας: Coulomb Jean, Jobert Georges, Nairn

Δημοσίευση: GreatBritain: Oliver and Boyd, 1963 

Τίτλος: Analysis of Geophysical Potential Fields: a Digital Signal Processing Approach. Advances in Exploration. Geophysics 5.

Συγγραφέας: Naidu S. Prabhakar ,Mathew M.P.

Δημοσίευση: The Netherlands: Elsevier, 1998 

Τίτλος:The Earth' s Crust and Mantle - Developments in Solid Earth Geophysics 1

Συγγραφέας:Vening Meinesz F.A.

Δημοσίευση: TheNetherlands: Elsevier, 1964 

Τίτλος:Diskordanz und Orogenese Dergebirge am Mittelmeer

Συγγραφέας: Dr.Wilfried von Seidlitz

Δημοσίευση: Berlin: Verlag von Gebruder Borntraeger, 1931 

Τίτλος:Theorien zur Mikroseismischen Bodenunruhe

Συγγραφέας: Hardtwig Erwin

Δημοσίευση: Leipzig: Akademische Verlags gesellschaft Geest & Portig, 1962 

Τίτλος:Seismes et Sismographes

Συγγραφέας: Bouasse H.

Δημοσίευση: Paris: Librairie Delagrave, 1927 

Τίτλος:Dams and Earthquakes - Developments in Geotechnical Engineering 11

Συγγραφέας: Gupta K. Harsh, Rastogi B.K.

Δημοσίευση: TheNetherlands: Elsevier, 1976 

Τίτλος:Elastic Waves in Layered Media

Συγγραφέας: Ewing Maurice, Jardetzky Wenceslas, Press Frank

Δημοσίευση: United States of America: McGraw & Hill, 1957 

Τίτλος: Tectonics

Συγγραφέας: Goguel Jean, Thalmann Hans

Δημοσίευση: United States of America: W.H. Freeman and Company, 1962 

Τίτλος: The Floor of the Oceans: the North Atlantic

Συγγραφέας: Heezen Bruce, Tharp Marie, Ewing Maurice

Δημοσίευση: United States of America: The Geological Society of America, 1959


 

Τίτλος:Plate Tectonics: Developments in Geotectonics 6

Συγγραφέας: Xavier Le Pichon, Francheteau Jean, Bonnin Jean

Δημοσίευση: The Netherlands: Elsevier, 1976 

Τίτλος:Physik des Erdinnern

Συγγραφέας: Haalck Hans

Δημοσίευση: Leipzig: Akademische Verlags gesellschaft Geest & Portig, 1959 

Τίτλος:Elastic waves in the earth - Developments in Solid Earth Geophysics 11

Συγγραφέας: Pilant L. Walter

Δημοσίευση: The Netherlands: Elsevier, 1979 

Τίτλος: Surface Waves and Discontinuities - Developments in Solid Earth Geophysics 16

Συγγραφέας: Malischewsky P.

Δημοσίευση: Elsevier,1987 

Τίτλος:Introduction to geophysical prospecting

Συγγραφέας: Dobrin B. Milton

Δημοσίευση: United States of America: Mc Graw & Hill, 1960 

Τίτλος:Seismicity of the European area, part 2

Συγγραφέας: Karnik Vit

Δημοσίευση: Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1971 

Τίτλος: Study of Earthquakes

Συγγραφέας: Matuzawa Takeo

Δημοσίευση: Tokyo: Uno Shoten, 1964 

Τίτλος:Earthquake Resistant Regulations of the World

Συγγραφέας: ----

Δημοσίευση: Organizing Committee, 2nd World Conference on Earthquake Engineering, 1960


 

Τίτλος: Geologische einfuhrung Indie Geophysik

Συγγραφέας: Seiberg August

Δημοσίευση: Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1927


 

Τίτλος: The essence of chaos

Συγγραφέας: Lorenz N. Edward

Δημοσίευση: United Kingdom: UCL Press, 1993 

Τίτλος: Geology and engineering, international student edition

Συγγραφέας: Legget F. Robert

Δημοσίευση: McGraw - Hill & Kogakusha, 1962 

Τίτλος: Of poles and zeroes - fundamentals of digital seismology

Συγγραφέας: Scherbaum Frank

Δημοσίευση: The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1996 

Τίτλος:Το εγχειρίδιο του Red Hat Linux - εισαγωγή στο Red Hat Linux

Συγγραφέας: Pitts David, Ball Bill

Δημοσίευση: Αθήνα: Κλειδάριθμος, 1999 

Τίτλος: Numerical recipes in Fortran 90: the art of parallel scientific computing

Συγγραφέας: Press William, Teukolsky Saul, Vetterling William, Flannery Brian

Δημοσίευση: Cambridge University Press, 1996 

Τίτλος: Τεκτονική γεωλογία

Συγγραφέας: Κουκούβελας

Δημοσίευση: Αθήνα: Leader Books, 1998 

Τίτλος: The crust of the Pacific basin - geophysical monograph No. 6

Συγγραφέας: Macdonald Gordon, Kuno Hisashi

Δημοσίευση: Washington D.C.: American Geophysical Union, 1962


 

Τίτλος: Oceanography for geographers

Συγγραφέας: King A. M. Cuchlaine

Δημοσίευση: London: Edward Arnold, 1962 

Τίτλος:Structural geology: international series in the earth sciences, first edition

Συγγραφέας: De Sitter

Δημοσίευση: McGraw - Hill, 1959 

Τίτλος: Structural geology: international series in the earth sciences, second edition

Συγγραφέας: De Sitter

Δημοσίευση: United States of America: McGraw - Hill, 1964 

Τίτλος: Basic problems in geotectonics: international series in the earth sciences

Συγγραφέας: Beloussov V.

Δημοσίευση: United States of America: McGraw - Hill, 1962 

Τίτλος: Principles of petroleum geology, second edition

Συγγραφέας: Russell William

Δημοσίευση: United States of America: McGraw - Hill, 1960 

Τίτλος: Principles of engineering geology and geotectonics - geology, soil and rock mechanics, and other earth sciences as used in civil engineering, international student edition

Συγγραφέας: Krynine Dimitri, Judd William

Δημοσίευση: McGraw - Hill & Kogakusha, 1957


 

Τίτλος:Reflection seismology - a tool for energy resource exploration

Συγγραφέας: Waters Kenneth

Δημοσίευση: United States of America: Willey Interscience, 1978 

Τίτλος: A program of studies on the socioeconomic effects of earthquake predictions

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Washington D.C.: National Academy of Sciences, 1978 

Τίτλος: Continental margins and island arcs

Συγγραφέας: Poole W.

Δημοσίευση: Ottawa: Geological Survey of Canada, 1966 

Τίτλος: Les treblements de terre

Συγγραφέας: Rousseau Pierre

Δημοσίευση: Librairie Hachette, 1961


 

Τίτλος: Principles and applications of microearthquake networks

Συγγραφέας: Lee W., Stewart S.

Δημοσίευση: New York: Academic Press, 1981 

Τίτλος: Chaos theory tamed

Συγγραφέας: Williams P. Garnett

Δημοσίευση: London: Taylor & Francis, 1997 

Τίτλος: Quaternary proceedings - Neotectonics: recent advances

Συγγραφέας: Owen L., Stewart I. Vita Finza C.

Δημοσίευση: Cambridge: Quaternary Research Association, 1993 

Τίτλος: San Fernando, California, earthquake of February 9,1971

Συγγραφέας: Murphy M. Leonard

Δημοσίευση: Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, 1973 

Τίτλος: Theoretical physics

Συγγραφέας: Joos Georg

Δημοσίευση: Glasgow: Blackie & Son, 1934


 

Τίτλος: Applied geophysics U.S.S.R.

Συγγραφέας: Rast Nicholas

Δημοσίευση: Oxford: Pergamon Press, 1962 

Τίτλος: Research in geophysics: sun, upper atmosphere, and space ? volume 1

Συγγραφέας: Odishaw Hugh

Δημοσίευση: Massachusetts: The M.I.T. Press, 1964


 

Τίτλος: Research in geophysics: solid earth and interface phenomena- volume 2

Συγγραφέας:Odishaw Hugh

Δημοσίευση: Massachusetts: The M.I.T. Press, 1964 

Τίτλος: Graben problems -proceedings of an international rift symposium held in Karlsruhe October, 10 -12, 1968

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung & Illies J., Mueller St., 1970