Διδακτορικές Διατριβές


Τίτλος:Σεισμική γεωγραφία της Ελλάδος

Συγγραφέας: Γαλανόπουλος Γ. Άγγελος

Δημοσίευση: Αθήναι: Πανεπιστήμιον Αθηνών 1955Τίτλος: Στοιχεία σεισμολογίας και φυσικής του εσωτερικού της γης

Συγγραφέας: Γαλανόπουλος Γ.Α.

Δημοσίευση: Αθήνα: 1971


 

Τίτλος: A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and the surrounding area for the period 1901 ? 1975.

Συγγραφέας: Comninakis P.E., Papazachos B.C.

Δημοσίευση: Thessaloniki: University of Thessaloniki - Geophysical Laboratory, 1978


 

Τίτλος: Βασικά στοιχεία γενικής σεισμολογίας

Συγγραφέας: Παπαζάχος Βασίλης

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ? τμήμα κεντρικής Μακεδονίας, 1981 

Τίτλος: The focal mechanism of earthquakes in the major area of Greece for the period 1947 - 1981

Συγγραφέας: Drakopoulos J., Delibasis N.

Δημοσίευση: Athens: University of Athens - Seismological Laboratory, 1982 

Τίτλος: A catalogue of historical earthquakes in Greece and surrounding area, 479 B.C. ? 1900 A.D.

Συγγραφέας: Comninakis P.E., Papazachos B.C.

Δημοσίευση: Thessaloniki: University of Thessaloniki - Geophysical Laboratory, 1982 

Τίτλος: Seismicity and hazard analysis studies in the area of Greece

Συγγραφέας: Drakopoulos J., Makropoulos K.

Δημοσίευση: Athens: University of Athens - Seismological Laboratory, 1983


 

Τίτλος: Αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση τις νέες διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού: παράδειγμα εφαρμογής, οδηγίες και παραμετρικές διερευνήσεις

Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος Αρ. Σταύρος, Λεκίδης Αλ. Βασίλειος

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), 1986Τίτλος:Στοιχεία αντισεισμικής δυναμικής ανάλυσης κατασκευών με φάσματα απόκρισης - σχεδιασμού

Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος Αρ. Σταύρος

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο

Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), 1986 

Τίτλος: Οι σεισμοί της Ελλάδας

Συγγραφέας: Παπαζάχος Βασίλης, Παπαζάχου Κατερίνα

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Ζήτης, 1989 

Τίτλος: Aftershock and foreshock sequences in Greece and surrounding area during the period 1911 - 1985

Συγγραφέας: Comninakis P.E., Papazachos B.C.

Δημοσίευση: Thessaloniki: University of Thessaloniki - Geophysical Laboratory, 1989 

Τίτλος: Evaluation and interpretation of 13 official VAN- telegrams for the time period: SEP. 10/1986 ? APR. 28/1988

Συγγραφέας: Drakopoulos J., Stavrakakis G.N., Latoussakis J.

Δημοσίευση: Athens: National Observatory of Athens - Geodynamic Institute 1990 

Τίτλος: Σεισμοί και μέτρα προστασίας

Συγγραφέας: Παπαζάχος Κ. Β., Δρακόπουλος Κ. Ι.

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Ζήτης, 1992 

Τίτλος: Preliminary analysis of Greek accelerograms recorded at stations of NOA?s network, time period 1973 ? 1990

Συγγραφέας: Stavrakakis G. N., Kalogeras I. S., Drakopoulos J. C.

Δημοσίευση: Athens: National Observatory of Athens (NOA) ? Geodynamic Institute, 1992 

Τίτλος: Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Συγγραφέας: Λέκκας Λ. Ευθ.

Δημοσίευση: Αθήνα: 1996 

Τίτλος: Εισαγωγή στη σεισμολογία

Συγγραφέας: Παπαζάχος Βασίλης

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1997 (?) 

Τίτλος: Βασικά αποτελέσματα της σεισμολογικής έρευνας στην Ελλάδα, τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Βασίλη Παπαζάχο.

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Γεωφυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο

Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), 1998


 

Τίτλος: Analysis of Greek accelerograms recorded at stations of NOA?s network, time period 1994 ? 1996

Συγγραφέας: Kalogeras I. S., Stavrakakis G. N.

Δημοσίευση: Athens: National Observatory of Athens (NOA) ? Geodynamic Institute


 

Τίτλος: Atlas of isoseismal maps for strong shallow earthquakes in Greece and surrounding area, (426 BC ? 1995)

Συγγραφέας: Papazachos B.C, Papaioannou Ch.A., Papazachos C.B., Savvaidis A.S.

Δημοσίευση: Thessaloniki: University of Thessaloniki - Geophysical Laboratory, 1997 

Τίτλος: Δελτία καταγραφής ισχυρών σεισμικών κινήσεων του δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ (περίοδος 1980 ? 1994)

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), 1997


 

Τίτλος: 1977 - 1987: Δέκα χρόνια εκπαιδευτικής, ερευνητικής και κοινωνικής προσφοράς.

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1998


 

Τίτλος: Serina - seismic risk: an integrated seismological, geotechnical and structural approach

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Thessalonica: Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering (ITSAK), 1998 

Τίτλος: Άτλαντας ιστορικών σεισμογραμμάτων της Ελλάδας (1900 - 1960)

Συγγραφέας: Μπασκούτας Ι., Καλογεράς Ι., Κουρουζίδης Μ., Πανοπούλου Γ., Ρουγγέρης Π., Σταυρουλάκη Π.

Δημοσίευση: Αθήνα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ? Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 1998 

Τίτλος: Σεισμός και επιβίωση

Συγγραφέας: Ζαφειρόπουλος Γ.

Δημοσίευση: Αθήνα: Δαρδανός Ε. Χρήστος, 1998 

Τίτλος: Τεκτονική Γεωλογία

Συγγραφέας: Κουκουβέλας Ι.Κ.

Δημοσίευση: Αθήνα: Leader Books, 1998 

Τίτλος: Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. - 2000)

Συγγραφέας: ---

Δημοσίευση: Αθήνα: Υπουργείο περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσίων έργων, - Οργανισμός αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), 2000 

Τίτλος: Historical earthquakes and tsunamis in the Corinth Rift, Central Greece

Συγγραφέας: Papadopoulos G. A.

Δημοσίευση: Athens: National Observatory of Athens - Institute of Geodynamics, 2000 

Τίτλος: Processing of accelerograms recorded by the strong motion network of Cyprus, time period 1996 - 2002

Συγγραφέας: Kalogeras I. S., Stavrakakis G. N.

Δημοσίευση: Athens: National Observatory of Athens (NOA) - Geodynamic Institute, 2002