ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Βασιλική Μουσλοπούλου
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τεκτονική Πλακών, Γεωλογία Σεισμών, Παλαιοσεισμολογία, Νεοτεκτονική, Σεισμοτεκτονική ζωνών υποβύθισης, Ανάλυση Ρηγμάτων, Τεκτονική Γεωμορφολογία, Αρχαιοσεισμολογία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2018: Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Ιστορία της Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ελλάδα – διετής φοίτηση χωρίς πτυχίο.
2006: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεωλογία (Ph.D.), Victoria University of Wellington, New Zealand.
2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στη Φυσική της Στερεάς Γης, University of Bergen, Norway.
1997: Πτυχίο Γεωλογίας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ελλάδα.
1996: Erasmus in School of Earth Sciences (6 months), University of Bergen, Norway.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2022 – : Κύρια ερευνήτρια, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελλάδα.

2018 – : Επισκέπτης Ερευνήτρια (Guest Scientist), Εθνικό Κέντρο Γεωεπιστημών Γερμανίας (Helmholtz Centre Potsdam – GFZ), Γερμανία (Email: vasso@gfz-potsdam.de).

2018 – 2022 : Εντεταλμένη ερευνήτρια, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελλάδα.

2012 – 2018: Κύρια Ερευνήτρια (Senior Research Scientist), Εθνικό Κέντρο Γεωεπιστημών Γερμανίας (Helmholtz Centre Potsdam – GFZ), Γερμανία.

2013 – 2017: Λέκτορας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Freie Universität Berlin (FU), Γερμανία.

2009 – 2011:  Marie Curie International Incoming Μεταδιδακτορική Υπότροφος (FP7-PEOPLE-2013-IIF), Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα.

2007 – 2009: IRCSET Μεταδιδακτορική Κρατική Υπότροφος, University College Dublin, Fault Analysis Group,  Ιρλανδία.

2001-2007: Ερευνήτρια στο GNS Science, New Zealand.

2003-2006: Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων και μαθημάτων πεδίου, Victoria University of Wellington, New Zealand.

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Mouslopoulou, V., Bocchini, G.-M., Cesca, S., Saltogianni, V., Bedford, J., Petersen, G., Gianniou, M., Oncken, O., 2020. Earthquake-swarms, slow-slip and fault-interactions at the western-end of the Hellenic Subduction System precede the M6.9 Zakynthos Earthquake, Greece. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 21, e2020GC009243, doi:10.1029/2020GC009243
  • Mouslopoulou, V., Saltogianni, V., Nicol, A., Oncken, O., Begg, J., Babeyko, A., Cesca, S., Moreno, M., 2019. Breaking a subduction-termination from top-to-bottom: the 2016 Kaikōura earthquake, New Zealand. Earth and Planetary Science Letters, 506, 221-230, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.10.020.
  • Mouslopoulou, V., Oncken, O., Hainzl, S., Nicol, A., 2016. Uplift rate transients at subduction margins due to earthquake clustering. Tectonics 35, 2370–2384, https://doi.org/10.1002/2016TC004248.
  • Mouslopoulou, V., Walsh, J.J., Nicol, A., 2009. Fault displacement rates on a range of timescales. Earth and Planetary Science Letters 278, 186-197, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.11.031.
  • Mouslopoulou, V., Nicol, A., Little, T.A., Walsh, J.J., 2007. Displacement transfer between intersecting strike-slip and extensional fault systems. Journal of Structural Geology 29, 100-116, https://doi.org/10.1016/j.jsg.2006.08.002.


ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:

https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-Mouslopoulou
https://scholar.google.gr/citations?user=77jpI6MAAAAJ&hl=el
ORCID 0000-0002-5049-5027: https://orcid.org/0000-0002-5049-5027
Scopus Author ID 15073214200: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15073214200
Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/3609864/vasiliki-mouslopoulou/
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://mouslopoulou.com/