Παρακολούθηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο τις τελευταίες 48 ώρες (αυτόματες λύσεις)

Legend
Κατάλογος αυτόματων λύσεων
Τρέχουσα ώρα: 17 Ιουν 2024, 22:03 (GMT)

Ημ/νία, ώρα (GMT), Τοπικό Μέγεθος (ML)


ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
Πρόκειται για λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου.
Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.
Για τις αναθεωρημένες τελικές επιλύσεις των σεισμών επισκεφτείτε τις σελίδες των Πρόσφατων Σεισμών και των Αναθεωρημένων Λύσεων

Για λεπτομερέστερες σεισμολογικές πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Σεισμολογικού Δικτύου NOA HL