Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες  

Το πρόγραμμα Συμμαχία για τη μείωση του κινδύνου από καταστροφές, εν συντομία ALTER,  επικεντρώνεται στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κατανόηση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προκύψουν από θραύση φραγμάτων και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες και η εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταφερθούν στην Αρμενία. Οι δραστηριότητες θα τονίσουν τη σημασία της πλήρους συνεργασίας μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κυβερνητικών υπουργείων και των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και συγχρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις πιλοτικές περιοχές όπου τα φράγματα και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζουν κινδύνους για τις τοπικές κοινότητες. Οι περιοχές αυτές είναι οι περιοχές Akhtala και Teghut της Lori Marz κατά μήκος του ποταμού Shamlugh, η οροσειρά Vorotan και τα συνδεδεμένα φράγματα στην περιοχή Syunik και η λεκάνη του ποταμού Kapan και Voghji της περιοχής Syunik.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Επικεφαλής Εταίρος). 

  • Κέντρο αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τον Κίνδυνο και την Επιστήμη της Απόφασης. 

  • Κέντρο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. 

  • Κέντρο ασφαλούς μεταλλευτικής δραστηριότητας,  Αμερικανικού Πανεπιστημίου Αρμενίας (AUA) και 

  • Εθνική Πλατφόρμα για την Μείωση του Κινδύνου από Καταστροφές της Αρμενίας (γνωστή από το αρμένικό της αρκτικόλεξο ως ARNAP).

  

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ALTER

  • Καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των στόχων του Έργου 

  • Βέλτιστες Πρακτικές για την ανθεκτικότητα των Πόλεων και των Περιοχών έναντι πλημμύρων που προέρχονται από θραύση φραγμάτων εξαιτίας σεισμών 

  • Αύξηση της αντίστασης των Τοπικών Κοινοτήτων με Δημόσιες – Ιδιωτικές Συνεργασίες, μέσω μικρής άσκησης και κατάρτισης 

  • Μεταφορά μεθόδων, εργαλείων, ενημέρωησης & εμπειρίας για την προετοιμασία και τη διαχείρισης κινδύνου

 

Χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 

Το ALTER συγχρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ECHO και άλλα χρηματοδοτούμενα έργα πολιτικής προστασίας της ΕΕ στο https://ec.europa.eu/echo/

 

Ακολουθήστε το ALTER Online

Για να ενημερώνεστε, ακολουθήστε το ALTER στο διαδίκυτο και τα social media

On the web: www.alter-project.eu

Facebook: https://www.facebook.com/ALTERProjectEU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alter-alliance-for-disaster-risk-reduction

Go to top