Προκηρύξεις

PhD position in “Big or small quakes along the subduction interface: impact on natural hazard”: pdf, docx

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙ/ΕΑΑ) , στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μελέτη της μηχανικής των σεισμικών διαρρήξεων με χρήση Διαστημικής Γεωδαισίας» που χρηματοδοτείται σύμφωνα με την  προκήρυξη της Πράξης «ΕΛΛΑΔΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 2011-2012», και κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ (1070/25-10-2012) προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτημα για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ .

Data Access 

Hellenic National Tsunami Warning Centre

Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι

 

Κύλιση στην Αρχή