Φορητά Σεισμολογικά Δίκτυα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Το φορητό Σεισμολογικό Δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι ένας συνδυασμός ενός σταθμού βάσης που βρίσκεται στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και απομακρυσμένων σταθμών που βρίσκονται επαρκώς εγκατεστημένοι στην υπο μελέτη περιοχή. Στη συγκεκριμμένη εφαρμογή στην ύπαιθρο ο καθένας απομακρυσμένος σταθμός χρησιμοποιεί ένα σεισμόμετρο Lennartz (LE 3D/20s) που συνδέεται σε έναν Geotech - Smart 24 ψηφιοποιητή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Σελίδα του Φορητού Σεισμολογικού Δικτύου.

Κάντε κλικ στα παρακάτω τρίγωνα για περισσότερες πληροφορίες και απεικόνιση των σεισμογραμμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Φορητό Δίκτυο ΣαντορίνηςΦορητό Δίκτυο Κεφαλονιάς