Ενοποιημένο Ελληνικό Σεισμολογικό Δίκτυο (Ε.Ε.Σ.Δ)

Το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο περιλαμβάνει σταθμούς από τα παρακάτω Σεισμολογικά Δίκτυα:

Κάντε κλικ στα παρακάτω τρίγωνα για περισσότερες πληροφορίες και απεικόνιση της καταγραφής του σταθμού.σε πραγματικό χρόνο
Ε.Ε.Σ.Δ.

HL Stations
 HL
HT Stations
HT
HA Stations
HA


Φορητοί
Σταθμοί
HP Stations
HP


 
Χάρτης Δίκτυο Σταθμός Τοποθεσία Γ. Πλάτος Γ. Μήκος Υψόμετρο Αισθητήρας Ψηφιοποιητής QC
HL ANKY . 35.8670 °N 23.3012 °E 143 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL/GE APE 37.0727 °N 25.5230 °E 608 m STS-2 PS6-SC Z, N, E
HL ARG 36.2135 °N 28.1212 °E 148 m LE-3D/20 & QDR DR24-SC Z, N, E
HL ATH 37.9738 °N 23.7176 °E 93 m STS-2 & A900 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL DION 38.0779 °N 23.9331 °E 460 m CMG-40T/30 & CMG-5TC PS6-SC Z, N, E
HL EVR 38.9165 °N 21.8105 °E 1037 m CMG-3ESPC/60 & A900 DR24-SC Z, N, E
HL/GE GVD . 34.8391 °N 24.0874 °E 170 m STS-2 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL IACM 35.3058 °N 25.0709 °E 45 m STS-2 & CMG-5T PS6-SC Z, N, E
MN/HL IDI 35.2880 °N 24.8900 °E 750 m STS-2 High Gain Qx80-SC Z, N, E
HL/GE IMMV 35.4606 °N 23.9811 °E 230 m STS-2 & Episensor FBA ES-T PS6-SC Z, N, E
HL ITM 37.1787 °N 21.9252 °E 423 m STS-2 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL JAN 39.6561 °N 20.8487 °E 526 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL/GE KARP . 35.5471 °N 27.1610 °E 524 m STS-2 & Episensor FBA ES-T PS6-SC Z, N, E
HL/MN KEK . 39.7127 °N 19.7962 °E 227 m STS-2 DR24-SC Z, N, E
HL/MN KLV 38.0437 °N 22.1504 °E 758 m STS-2 PS6-SC Z, N, E
HL KSL . 36.1503 °N 29.5856 °E 64 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL KTHA 36.2566 °N 23.0621 °E 360 m STS-2 & Episensor FBA ES-T PS6-SC Z, N, E
HL KYMI 38.6331 °N 24.1001 °E 259 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5T PS6-SC Z, N, E
HL KZN 40.3033 °N 21.7820 °E 791 m STS-2 & A900 DR24-SC Z, N, E
HL LAST 35.1620 °N 25.4780 °E 870 m CMG-40T/30 PS6-SC Z, N, E
HL LIA . 39.8972 °N 25.1805 °E 67 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL LKR 38.6495 °N 22.9988 °E 185 m CMG-40T/30 DR24-SC Z, N, E
HL MHLA 36.7450 °N 24.4219 °E 200 m CMG-3ESPC PS6-SC Z, N, E
HL MHLO . 36.6898 °N 24.4017 °E 175 m LE-3D/20 PS6-SC Z, N, E
HL NEO 39.3056 °N 23.2218 °E 510 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL NISR . 36.6106 °N 27.1309 °E 48 m CMG-40T/30 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL NPS 35.2613 °N 25.6103 °E 288 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL NVR 41.3484 °N 23.8651 °E 627 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL PENT 40.1959 °N 21.1384 °E 1096 m CMG-40T/30 Reftek-130 Z, N, E
HL PLG 40.3714 °N 23.4438 °E 590 m KS2000M & CMG-5TC PS6-SC Z, N, E
HL PRK . 39.2456 °N 26.2649 °E 130 m STS-2 & CMG-5TC EDR-209 Z, N, E
HL PTL 38.0473 °N 23.8638 °E 500 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL RDO 41.1450 °N 25.5355 °E 116 m CMG-3ESPC/60 DR24-SC Z, N, E
HL RLS 38.0558 °N 21.4647 °E 97 m LE-3D/20 DR24-SC Z, N, E
HL/GE SANT . 36.3710 °N 25.4590 °E 540 m STS-2 PS6-SC Z, N, E
HL SIVA 35.0178 °N 24.8120 °E 96 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL SKY . 38.8831 °N 24.5482 °E 268 m KS2000M PS6-SC Z, N, E
HL SMG . 37.7042 °N 26.8377 °E 348 m TRILLIUM 120P DR24-SC Z, N, E
HL SMTH . 40.4709 °N 25.5305 °E 365 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL/MN THL 39.5646 °N 22.0144 °E 86 m STS-2 & A900 DR24-SC Z, N, E
HL VAM 35.4070 °N 24.1997 °E 225 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL VLI 36.7180 °N 22.9468 °E 220 m CMG-3ESPC/60 Reftek-130 Z, N, E
HL VLMS 37.8766 °N 20.6628 °E 433 m CMG-3ESPC/120 Reftek-130 Z, N, E
HL VLS 38.1768 °N 20.5886 °E 402 m TRILLIUM 120P DR24-SC Z, N, E
HL VLY 37.8524 °N 23.7942 °E 256 m TRILLIUM 120P DR24-SC Z, N, E
HL/GE ZKR 35.1147 °N 26.2170 °E 270 m STS-2 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL/φορητός AMGA . 36.8316 °N 25.8938 °E 343 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός ANAF . 36.3568 °N 25.7726 °E 335 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός IOSP . 36.7233 °N 25.2890 °E 226 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός KEF3 38.2227 °N 20.3798 °E 347 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός KEF4 38.2580 °N 20.4244 °E 41 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός KEF5 38.2778 °N 20.4683 °E 303 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP1 36.3579 °N 25.3957 °E 151 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP2 36.4108 °N 25.4457 °E 185 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP3 . 36.4356 °N 25.3454 °E 205 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP4 36.4734 °N 25.3724 °E 56 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HA ACOR 37.8902 °N 22.8692 °E 437 m CMG-40T/30 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA ATAL 38.6926 °N 23.0213 °E 290 m CMG-3T/120 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA ATHU 37.9665 °N 23.7845 °E 308 m CMG-40T/60 Reftek-72A Z, N, E
HA AXAR . 38.7664 °N 22.6590 °E 406 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA DESF 38.4127 °N 22.5321 °E 750 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA DIDY 37.4765 °N 23.2118 °E 1036 m CMG-3ESPC/60 Reftek-72A Z, N, E
HA EPID 37.6144 °N 23.1189 °E 444 m CMG-40T/30 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA EREA 38.4199 °N 23.9318 °E 475 m CMG-40T/30 Reftek-72A Z, N, E
HA FYTO 39.4086 °N 22.9396 °E 192 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA KALE 38.3911 °N 22.1398 °E 760 m CMG-3T/120 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA KARY 38.0321 °N 24.4370 °E 220 m CMG-40T/60 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA LAKA 38.2401 °N 21.9785 °E 505 m CMG-3T/120 CMG-DM24 Z, N, E
HA LOUT 37.9879 °N 22.9743 °E 307 m CMG-40T/30 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA MAKR 39.0132 °N 22.1317 °E 532 m CMG-40T CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA MRKA 38.7058 °N 23.5875 °E 424 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA PROD 38.2589 °N 22.9006 °E 350 m LE-3D/5 Reftek-72A Z, N, E
HA/CL PSAR 38.3318 °N 22.1752 °E 117 m MARK L22-3D Reftek-130 n/a
HA/CL RODI 38.3229 °N 21.8971 °E 80 m CMG-40T/30 Reftek-130 Z, N, E
HA SERI . 37.1609 °N 24.4853 °E 460 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA SKIA . 39.1665 °N 23.4661 °E 325 m CMG-40T/60 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA SMIA 38.8791 °N 23.2090 °E 448 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA SNT1 36.4159 °N 25.4282 °E 12 m CMG-40T/30 Reftek-130 n/a
HA SNT3 36.4130 °N 25.4471 °E 136 m CMG-40T Reftek-130 n/a
HA SNT5 36.4037 °N 25.3953 °E 124 m CMG-40T Reftek-130 n/a
HA THAL 38.0357 °N 22.6634 °E 196 m CMG-40T/30 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA TRAZ 38.1685 °N 22.2121 °E 668 m CMG-40T/30 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA TRIP 37.5278 °N 22.2708 °E 820 m CMG-40TD/30 CMG-DM24 Z, N, E
HA/CL TRIZ . 38.3655 °N 22.0727 °E 57 m MARK L22-3D Reftek-130 Z, N, E
HA VILL 38.1642 °N 23.3122 °E 650 m CMG-40T/30 CMG-DM24S6-EAM Z, N, E
HA/CL ZIRI 38.3090 °N 21.9532 °E 480 m MARK L22-3D Reftek-130 n/a
HT AGG . 39.0211 °N 22.3360 °E 622 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT ALN 40.8957 °N 26.0497 °E 110 m TRILLIUM 120P Trident-B Z, N, E
HT AOS . 39.1700 °N 23.8800 °E 200 m CMG-3ESP/100 TAURUS Z, N, E
HT CHOS . 38.3868 °N 26.0506 °E 854 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT CMBO 36.4709 °N 25.4056 °E 108 m TRILLIUM 120P TAURUS Z, N, E
HT DRAG 38.6839 °N 20.5746 °E 348 m CMG-40T Reftek-130 n/a
HT DMLN 38.2385 °N 20.3734 °E 370 m CMG-40T Reftek-130 n/a
HT EVGI 38.6210 °N 20.6560 °E 249 m CMG-40T Reftek-130 Z, N, E
HT FNA 40.7818 °N 21.3835 °E 750 m CMG-3ESP/100 HRD24 Z, N, E
HT GRG 40.9558 °N 22.4029 °E 600 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT HORT 40.5978 °N 23.0995 °E 925 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT IGT 39.5315 °N 20.3299 °E 270 m CMG-3ESP/100 HRD24 Z, N, E
HT KAVA 40.9941 °N 24.5119 °E 95 m TRILLIUM 120P TAURUS Z, N, E
HT KNT 41.1620 °N 22.8980 °E 380 m CMG-3ESP/100 HRD24 Z, N, E
HT KPRO 39.9550 °N 21.3632 °E 837 m CMG-3ESP/100 TAURUS Z, N, E
HT KRND 37.3830 °N 23.1502 °E 140 m CMG-3ESP/100 TAURUS Z, N, E
HT LIT 40.1003 °N 22.4893 °E 568 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT LKD2 . 38.7889 °N 20.6578 °E 485 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT LOS . 39.9330 °N 25.0810 °E 460 m S-13 Trident-B n/a
HT LRSO 39.6713 °N 22.3917 °E 78 m CMG-3ESP/100 Reftek-130 n/a
HT MEV 39.7850 °N 21.2290 °E 1500 m S-13 Trident-B n/a
HT NEST 40.4147 °N 21.0489 °E 1056 m TRILLIUM 120P TAURUS Z, N, E
HT NIS1 36.6023 °N 27.1782 °E 378 m CMG-3ESP/100 TAURUS Z, N, E
HT NYDR 38.7135 °N 20.6983 °E 14 m CMG-40T Reftek-130 n/a
HT OUR 40.3340 °N 23.9820 °E 60 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT PAIG 39.9363 °N 23.6768 °E 213 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT PSDA 38.1140 °N 20.5841 °E 48 m CMG-40T/30 Reftek-130 n/a
HT SIGR 39.2114 °N 25.8553 °E 92 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT SOH 40.8206 °N 23.3556 °E 728 m TRILLIUM 120P TAURUS Z, N, E
HT SRS 41.1086 °N 23.5846 °E 321 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT STAX 36.3993 °N 25.4045 °E 20 m CMG-40T/30 CMG-DM24 Z, N, E
HT THAS . 40.6064 °N 24.7194 °E 67 m CMG-3ESP/100 Trident-B Z, N, E
HT THE 40.6319 °N 22.9628 °E 124 m TRILLIUM 120P TAURUS Z, N, E
HT THR2 36.4469 °N 25.4354 °E 220 m S-13 Trident-B n/a
HT THR3 36.4091 °N 25.4008 °E 71 m S-13 Trident-B n/a
HT THR5 36.4172 °N 25.3479 °E 180 m S-13 Trident-B n/a
HT THR6 36.3562 °N 25.3975 °E 119 m S-13 Trident-B n/a
HT THR7 Impis 36.4224 °N 25.4284 °E 315 m S-13 Trident-B n/a
HT THR8 36.4070 °N 25.4788 °E 30 m S-13 Trident-B n/a
HT THR9 36.3577 °N 25.3569 °E 54 m S-13 Trident-B n/a
HT THT1 36.3858 °N 25.4296 °E 0 m TRILLIUM 120P TAURUS Z, N, E
HT THT2 36.4363 °N 25.4252 °E 343 m CMG-3ESP/60 Reftek-130 Z, N, E
HT TSLK 38.8249 °N 20.6554 °E 212 m CMG-40T Reftek-130 Z, N, E
HT XOR 39.3660 °N 23.1920 °E 500 m CMG-3ESP/100 TAURUS Z, N, E
HP AMT 37.5324 °N 21.7089 °E 482 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP ANX 38.5933 °N 21.9209 °E 1020 m CMG-3T/120 H CMG-DM24 Z, N, E
HP AXS 38.1962 °N 21.3763 °E 102 m KS2000M Trident-B Z, N, E
HP DID 37.5063 °N 23.2368 °E 525 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP DRO 37.9522 °N 21.7111 °E 471 m TRILLIUM 120 Trident-B Z, N, E
HP DSF 38.4112 °N 22.5271 °E 701 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP DSL 39.1338 °N 21.0964 °E 525 m KS2000M Trident-B n/a
HP DYR 36.7622 °N 22.3337 °E 428 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP EFP 38.4269 °N 21.9058 °E 135 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP FSK 38.4593 °N 20.5623 °E 113 m CMG-3ESP Trident-B Z, N, E
HP GUR 37.9363 °N 22.3423 °E 1080 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP KFL . 38.1096 °N 20.7880 °E 264 m KS2000M Trident-B Z, N, E
HP KNS 40.0596 °N 20.7592 °E 1092 m KS2000M Trident-B n/a
HP LTHK 37.7095 °N 20.8367 °E 35 m CMG-3T Trident-B Z, N, E
HP LTK 38.0228 °N 22.9673 °E 408 m CMG-3T Trident-B Z, N, E
HP PDO 38.5986 °N 21.1833 °E 227 m CMG-3T/360 Trident-B Z, N, E
HP PVO 38.6167 °N 21.5259 °E 188 m TRILLIUM 120 Trident-B Z, N, E
HP PYL 36.8955 °N 21.7420 °E 220 m CMG-3T Trident-B Z, N, E
HP RGA 39.3212 °N 20.3544 °E 610 m KS2000M Trident-B n/a
HP SERG 38.4133 °N 22.0566 °E 480 m CMG-3T Trident-B Z, N, E
HP SFD . 37.2512 °N 21.0165 °E 45 m TRILLIUM 120 Trident-B Z, N, E
HP SGD 39.6120 °N 20.2340 °E 553 m KS2000M Trident-B Z, N, E
HP UPR 38.2836 °N 21.7864 °E 138 m S-13 Trident-B n/a
HP VLX 37.3703 °N 22.3793 °E 1031 m TRILLIUM 40 Trident-B Z, N, E
HP VTN 37.9166 °N 21.1856 °E 50 m S-13 Trident-B Z, N, E
HP VVK 38.4222 °N 21.8116 °E 331 m S-13 Trident-B n/a