Σεισμολογικό Δίκτυο Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Το Σεισμολογικό Δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι εθνικής εμβέλειας και αποτελείται από τους σταθμούς που σημειώνονται στον χάρτη με κόκκινο τρίγωνο σε κάθε θέση.

Για περισσότερες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (NOA HL).

Κάντε κλικ στα παρακάτω τρίγωνα για περισσότερες πληροφορίες και απεικόνιση των σεισμογραμμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Σταθμοί 
Χάρτης Δίκτυο Σταθμός Τοποθεσία Γ. Πλάτος Γ. Μήκος Υψόμετρο Αισθητήρας Ψηφιοποιητής QC
HL ANKY . 35.8670 °N 23.3012 °E 143 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL/GE APE 37.0727 °N 25.5230 °E 608 m STS-2 PS6-SC Z, N, E
HL ARG 36.2135 °N 28.1212 °E 148 m LE-3D/20 & QDR DR24-SC Z, N, E
HL ATH 37.9738 °N 23.7176 °E 93 m STS-2 & A900 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL DION 38.0779 °N 23.9331 °E 460 m CMG-40T/30 & CMG-5TC PS6-SC Z, N, E
HL EVR 38.9165 °N 21.8105 °E 1037 m CMG-3ESPC/60 & A900 DR24-SC Z, N, E
HL/GE GVD . 34.8391 °N 24.0874 °E 170 m STS-2 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL IACM 35.3058 °N 25.0709 °E 45 m STS-2 & CMG-5T PS6-SC Z, N, E
MN/HL IDI 35.2880 °N 24.8900 °E 750 m STS-2 High Gain Qx80-SC Z, N, E
HL/GE IMMV 35.4606 °N 23.9811 °E 230 m STS-2 & Episensor FBA ES-T PS6-SC Z, N, E
HL ITM 37.1787 °N 21.9252 °E 423 m STS-2 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL JAN 39.6561 °N 20.8487 °E 526 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL/GE KARP . 35.5471 °N 27.1610 °E 524 m STS-2 & Episensor FBA ES-T PS6-SC Z, N, E
HL/MN KEK . 39.7127 °N 19.7962 °E 227 m STS-2 DR24-SC Z, N, E
HL/MN KLV 38.0437 °N 22.1504 °E 758 m STS-2 PS6-SC Z, N, E
HL KSL . 36.1503 °N 29.5856 °E 64 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL KTHA 36.2566 °N 23.0621 °E 360 m STS-2 & Episensor FBA ES-T PS6-SC Z, N, E
HL KYMI 38.6331 °N 24.1001 °E 259 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5T PS6-SC Z, N, E
HL KZN 40.3033 °N 21.7820 °E 791 m STS-2 & A900 DR24-SC Z, N, E
HL LAST 35.1620 °N 25.4780 °E 870 m CMG-40T/30 PS6-SC Z, N, E
HL LIA . 39.8972 °N 25.1805 °E 67 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL LKR 38.6495 °N 22.9988 °E 185 m CMG-40T/30 DR24-SC Z, N, E
HL MHLA 36.7450 °N 24.4219 °E 200 m CMG-3ESPC PS6-SC Z, N, E
HL MHLO . 36.6898 °N 24.4017 °E 175 m LE-3D/20 PS6-SC Z, N, E
HL NEO 39.3056 °N 23.2218 °E 510 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL NISR . 36.6106 °N 27.1309 °E 48 m CMG-40T/30 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL NPS 35.2613 °N 25.6103 °E 288 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL NVR 41.3484 °N 23.8651 °E 627 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD DR24-SC Z, N, E
HL PENT 40.1959 °N 21.1384 °E 1096 m CMG-40T/30 Reftek-130 Z, N, E
HL PLG 40.3714 °N 23.4438 °E 590 m KS2000M & CMG-5TC PS6-SC Z, N, E
HL PRK . 39.2456 °N 26.2649 °E 130 m STS-2 & CMG-5TC EDR-209 Z, N, E
HL PTL 38.0473 °N 23.8638 °E 500 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL RDO 41.1450 °N 25.5355 °E 116 m CMG-3ESPC/60 DR24-SC Z, N, E
HL RLS 38.0558 °N 21.4647 °E 97 m LE-3D/20 DR24-SC Z, N, E
HL/GE SANT . 36.3710 °N 25.4590 °E 540 m STS-2 PS6-SC Z, N, E
HL SIVA 35.0178 °N 24.8120 °E 96 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL SKY . 38.8831 °N 24.5482 °E 268 m KS2000M PS6-SC Z, N, E
HL SMG . 37.7042 °N 26.8377 °E 348 m TRILLIUM 120P DR24-SC Z, N, E
HL SMTH . 40.4709 °N 25.5305 °E 365 m CMG-3ESPC/60 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL/MN THL 39.5646 °N 22.0144 °E 86 m STS-2 & A900 DR24-SC Z, N, E
HL VAM 35.4070 °N 24.1997 °E 225 m KS2000M DR24-SC Z, N, E
HL VLI 36.7180 °N 22.9468 °E 220 m CMG-3ESPC/60 Reftek-130 Z, N, E
HL VLMS 37.8766 °N 20.6628 °E 433 m CMG-3ESPC/120 Reftek-130 Z, N, E
HL VLS 38.1768 °N 20.5886 °E 402 m TRILLIUM 120P DR24-SC Z, N, E
HL VLY 37.8524 °N 23.7942 °E 256 m TRILLIUM 120P DR24-SC Z, N, E
HL/GE ZKR 35.1147 °N 26.2170 °E 270 m STS-2 & CMG-5TD PS6-SC Z, N, E
HL/φορητός AMGA . 36.8316 °N 25.8938 °E 343 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός ANAF . 36.3568 °N 25.7726 °E 335 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός IOSP . 36.7233 °N 25.2890 °E 226 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός KEF3 38.2227 °N 20.3798 °E 347 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός KEF4 38.2580 °N 20.4244 °E 41 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός KEF5 38.2778 °N 20.4683 °E 303 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP1 36.3579 °N 25.3957 °E 151 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP2 36.4108 °N 25.4457 °E 185 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP3 . 36.4356 °N 25.3454 °E 205 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E
HL/φορητός SAP4 36.4734 °N 25.3724 °E 56 m LE-3D/20 SMART24 Z, N, E