Ρήγματα


 

Το κάθε τέμαχος κινείται παράλληλα προς το άλλο.

 

Το τέμαχος πάνω απο το επίπεδο διάρρηξης κινείται προς τα κάτω.

 

Το τέμαχος πάνω απο το επίπεδο διάρρηξης κινείται προς τα πάνω.

 

Στη φύση τα ρήγματα αποτελούν συνδυασμούς των παραπάνω σχετικών κινήσεων,μια όμως απο αυτές υπερτερεί και είναι αυτή που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ρήγμα.