Πως μετράμε το τοπικό μέγεθος ML

ενός σεισμού


Πως μετράμε το τοπικό μέγεθος ML ενός σεισμού

 

1 Βρίσκουμε την επικεντρική απόσταση από τη χρονική διαφορά άφιξης των P και S κυμάτων.

2  Μετράμε το μέγιστο πλάτος από την καταγραφή του σεισμού στο πρότυπο σεισμόμετρο Wood-Anderson.

3  Ενώνουμε με έναν χάρακα τα δυο σημεία που βρήκαμε στην αριστερή και δεξιά στήλη του νομογράμματος Richter.

4 Το σημείο στο οποίο ο χάρακας τέμνει την μεσαία στήλη δίνει απ' ευθείας το τοπικό μέγεθος ML.