Γεωδαιτικό Δίκτυο Γεωδυναμικού Ινσιτούτου

Η παρακολούθηση της παραμόρφωσης του φλοιού είναι ένας από τους νέους ερευνητικούς στόχους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο ενεργές περιοχές του πλανήτη, με κινήσεις του φλοιού της τάξης των μερικών εκατοστών ανά έτος, που σχετίζονται με τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σύγχρονες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της διαστημικής γεωδαισίας, έχουν την ευαισθησία/ακρίβεια στην ανίχνευση κινήσεων αυτού του μεγέθους μέσα στη διάρκεια λίγων χρόνων και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαρτογραφήσουν την παραμόρφωση στην Ελλάδα σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα NOA GPS.